..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Gece Þiiri - Gece Þiirleri

Gece Þiiri - Gece Þiirleri - en güzel Gece Þiirleri - bedava Gece Þiirleri - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4361
islami sohbet

Gece Naðmeleri
Gece yazýlýr en içli þarkýlar
Gece yapýlýr en samimi tövbeler
Gece ýslatýlýr seccadeler
Gece kabul görür yakarýþlar
Gece varýlýr ulu huzura

Savaþtýr gece ordularý olmayan
Kendi kavgamýz gece
Kendi sevdamýz gece
Kendi özlemimiz gece
Kendi mazimiz
Kendi geleceðimiz

Bir çýðlýk
Bir çýlgýnlýk
Bir karanlýk
Gülün adý
Bülbülün kaný gece

Semaya yazýlan
Alna kazýlan gece
Kulaða fýsýldanan sýr
Bir yar omuzuna yaslanýlan....
Gülün koynunda yaralý koku
Bülbülün hazin sesi

Eylül aþklarý
Hazan yapraklarý
Dudaklardaki fýsýltý
Sevdalýlarýn yanýlgýsý
Yare yazýlan süslü name
Yardan gelen name
Umutsuz baþ eðiþ

Harfler adedince acý
Bir kalem
Bir kaðýt gece
Duaya varýþ gece
Tövbelere dalýþ gece

Gönüllerde ses
Ruhlarda tatlý esinti
Gece benim
Ben gece.....

Kabirde bir gece
Korkunç bir gece
Günahlarýn omuzlara çöktüðü
Yaðmurlarýn gözyaþlarý döktüðü
þimþeklerin gökleri söktüðü
Korkunç bir gece bu gece
Korkunç bir gece
Karanlýklarýn aydýnlýklarý ezdiði
Kimsesizlerin yalnýzlarýn gezdiði
Umutlarýn umutsuzluklardan bezdiði
Korkunç bir gece bu gece
Korkunç bir gece
Hayellerin pembelerde yüzdüðü
Gerçeklerin siyahlarla büzdüðü
Düþmanlýklarýn dostluklarý üzdüðü
Korkunç bir gece bu gece
Korkunç bir gece
Hesapsýzlýklarýn hesaplarý çektiði
Kötülüklerin iyilikleri ektiði
Yanlýþlarýn doðrulardan sektiði
Korkunç bir gece bu gece
Kokunç bir gece
Virgülün noktaya konduðu
Güneþin buzlarla donduðu
Ayýn zamanda kaybolduðu
Korkunç bir gece bu gece
Korkunç bir gece
Ölümün hayatý sevdiði
Maddenin manaya geldiði
Topraðýn bedeni deldiði
Korkunç bir gece bu gece

Bu Gece

Bu gece garip bir gece
Rüzgar kuytularda, uðultularý geliyor
Aðaç dallarý arasýndan
Yapraklarýn aðlamasý duyuluyor
Bir çaðlayanýn sesi geliyor kulaðýma
Bu gece garip bir gece
Bu gece seni yaþadýðým
Ve sensizliði tattýðým bir gece
Bu gece
Fotoðraflar saçýlmýþ odama
Anýlar etrafta geziniyor
Bu gece garip bir gece iþte .... öyle; ...
Sokak aralarýný aydýnlatan sokak lambalarý garip
Bu gece yüreðimde bir acý
Bu gece ellerimde bir sancý
Ýki damla yaþ gözlerimde
Bu gece garip bir gece iþte
Ortalýkta tuhaf bir sessizlik
Anlamasý, anlatmasý garip
Öylesine bir gece iþte
Ayaklarým gitmiyor istediðim yöne
Dizlerimin dermaný yok
Direnci kalmamýþ vücudumun
Ayaða kalkacak halim yok
Bu gece dert gecesi sanki
Bu gece hüzünlerin hecesi
Bu gece öyle bir gece, garip bir gece iþte...
Bir yol hikayesi.......

Dün Gece
Saatin dilini baðlamýþ kader
Anladým kendimden geçtim dün gece
üzüldüm aklýmý eyledim heder
Gözümden kanlý yaþ saçtým dün gece

Döneleyip durdum umudum kýrýk
Affa uðramayan suçtum dün gece
Doldu yüreðime sonsuz hýçkýrýk
Gözümden kanlý yaþ saçtým dün gece

Eylemesin beni gönlünden azat
Diyerek elimi açtým dün gece
Ýster sar yaramý istersen tuz at
Gözümden kanlý yaþ saçtým dün gece

Hüzün deryasýnda derine daldým
Eþimden dostumdan kaçtým dün gece
Hayaimde kaç kez kapýný çaldým
Gözümden kanlý yaþ saçtým dün gece

Hasretin harýyla kavruldu baðrým
Ayrýlýk zehrini içtim dün gece
Vurdu hislerime yâr diyen çaðrýn
Gözümden kanlý yaþ saçtým dün gece

Ne elim iþ tuttu ne ayaðým yer
Titredi yüreðim uçtum dün gece
Affeyle sevgili bir þans daha ver
Gözümden kanlý yaþ saçtým dün gece

Derdini içinden yor'du bu gece

Geceler suskundu öksüz çaresiz
Hicrân'ý gönlümü yardý bu gece
Zannettim geceler olur yâresiz
Gördümki esrar'ý zâr'dý bu gece

Kara gözlerinde hüzün aðladý
Gözlerinde kan'ý var'dý bu gece
Þimþekler tutuþtu kader baðladý
Gönlünde sevdasý zor'du bu gece

Geçmedi vakitler gelmedi sabah
Gece yalnýzlýðý yâr'dý bu gece
Gecenin aþkýný bilmedi sabah
Uyandý derdini sor'du bu gece

Geceler saklayýn gözyaþlarýmý
Aþýlmaz bir kale sur'du bu gece
Bir sana söyledim eyvah'larýmý
Sýr'larým sine'mi vur'du bu gece

Geceyi dinlerken yaktým yasýmý
Aldý yüreðimi ger'di bu gece
Yok etti bir anda can elmasýmý
Küllerimi yere serdi bu gece

Tutuþtu bir anda alevde gece
Gök yarýldý Âlem nâr'dý bu gece
Çözüldü çözülmez gizli bilmece
Ýki yaralý can var'dý bu gece

Sabaha vurulmuþ gece ezelden
Aþkýnýn önünde ser'di bu gece
Geçtim gönlümdeki sahte güzelden
Hicrân'ý gönlümde der'di bu gece

Gece gözyaþýný döktü sessizce
Aðladý aðladý zor'du bu gece
Var mý bizden baþka dedi gizlice
Gördüm ki yüreði hâr'dý bu gece

Bir gece aðladý bir ben aðladým
Yaþlarýmýz derdi ver'di bu gece
Bir geceye birde bana aðladým
Tutuþtu yüreðim kor'du bu gece

Gecenin derdini yazdý þiirler
Gece leylasýný gör'dü bu gece
Kalemin gözyaþý oldu heceler
Makberî sýrrýna er'di bu gece

Makberi

Gönül dostlarýmýýn gönül pýnarlarýndan süzülenler


Ýffet nikabýndan görünmez yüzü,
Maþukun kelâmý sýr’dý bu gece.
Hakikat, marifet oldu her sözü
Cümle varlýk sanki nurdu bu gece


Dillerim her demde sevdayý anýp
Muhabbet demine erdi bu gece
Yaren dergahýnda aþk ile yanýp
Yüreði eþiðe serdi bu gece

Sensizlik baðýnda Ay Gün'e küskün,
Vuslat umudumu kýrdý bu gece,
Tüm kuþlar uyumuþ,böcekler suskun,
Sessizlik aðýný ördü bu gece

Yâr'in kapýsýnda nöbete durdum,
Yýldýzlar gönlüme yâr'dý bu gece.
Sevdanýn yükünü sýrtýma vurdum,
Mehtap karanlýðý yar'dý bu gece

Duygular þahlandý gönül neþeli
Tomurcuk gülümü derdim bu gece
Yüreðim sevdaya düþtü düþeli
Gönül muradýna erdi bu gece

Bu gece feryadým ayla öpüþtü
Tüm yýldýzlar üzerime üþüþtü
Sýyah alevlerle gece örtüþtü
Duygularým dört nalaydý bu gece

Geceye mührünü vurdu hüzünler
Gözümde yaþlarýn yurdu hüzünler
Tümden hayatýmý sardý hüzünler
Duygularým beleþ handý bu gece

 

   Yorumlar

 
Suadiye - Cesaretim Yok


Sevmekte de Yorulur


Seni çok seviyorum


kendime-cay-yaptim


GüzeL SözLer - Sana AnLattýkLarým NeLeri SusuYor Bir BiLseN


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe