..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Kurtlar Vadisi Sözleri

bedava Kurtlar Vadisi Sözleri - Kurtlar Vadisi Sözleri bul - Kurtlar Vadisi Sözleri oku - Kurtlar Vadisi Sözleri ara - Kýsa Kurtlar Vadisi sözler, en güzel Kurtlar Vadisi sözler, Kurtlar Vadisi sözler, Kurtlar Vadisi resimler, Kurtlar Vadisi nickler, Kurtlar Vadisi Smsler, Güzel Kurtlar Vadisi Yazýlar, duygusal Kurtlar Vadisi sözler, güzel yeni Kurtlar Vadisi sözler, Güzel Kurtlar Vadisi sözler - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4043
islami sohbet
Geçmiþini unutan geleceðini bulamaz

Kahpelik gizli yapýlýr gizli kalmaz

Terazinin iki tarafýnda kimin durdugunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir

Sonunu düþünen kahraman olamaz

Biz belimize silahý Silahla vurulmak için koyduk

Yaþamak için yalvarmadýk ölmek içinde yalvarmayýz

Sakýn otuz yýl hukukun olmayan birine sakýn deme

Kaldýðýn yerden devam edemiyorsan en baþtan baþlarsýn

Biz ormanlarýn kralýyýz aslaným ite çakala verecek canýmýz yok

Böle adamlar ölümden kaçmaz ölümle yaþar

Ölüm ölüm dediðin nedirki gülüm ben senin için yaþamayý göze almýþým

Ýki kiþinin bildiüi sýr deðildir

Dostun dostumdur düþmanýn düþmaným

Namýmýzýn büyüklüðü dostlarýmýzýn þanýndandýr

Biz ölmeyi çoktan göze aldýkta yanýmýzda kimleri götüreceðiz onlarý düþünüyoruz

ölenin arkasýndan aðlamaki sen öldükten sonra arkandan aðlayan býrakma

Geçmiþini unutan geleceðini bulamaz

Kahpelik gizli yapýlýr gizli kalmaz

Terazinin iki tarafýnda kimin durdugunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir

Sonunu düþünen kahraman olamaz

Biz belimize silahý Silahla vurulmak için koyduk

Yaþamak için yalvarmadýk ölmek içinde yalvarmayýz

Sakýn otuz yýl hukukun olmayan birine sakýn deme

Kaldýðýn yerden devam edemiyorsan en baþtan baþlarsýn

Biz ormanlarýn kralýyýz aslaným ite çakala verecek canýmýz yok

Böle adamlar ölümden kaçmaz ölümle yaþar

Ölüm ölüm dediðin nedirki gülüm ben senin için yaþamayý göze almýþým

Ýki kiþinin bildiüi sýr deðildir

Dostun dostumdur düþmanýn düþmaným

Namýmýzýn büyüklüðü dostlarýmýzýn þanýndandýr

Biz ölmeyi çoktan göze aldýkta yanýmýzda kimleri götüreceðiz onlarý düþünüyoruz

Lanet Olsun içimdeki insan Sevgisine...

Al Gülüm Ver Gülüm....

Herkez Deliye Biz Akýllýya Hasretiz...

Baskýn Basanýndýr...

Yolumda Gidicekler deðil Yolumda ölücekler benim Dostumdur..

Yaþamak için yalvarmadýk ölmek için yalvarmayýz

Dostum olmaz, hasmým yaþamaz.

Ölenin arkasýndan aðlamaki, sen öldükten sonrada arkandan aðlýyan býrakma !!

Akýllý insanlar yeni fikirleri tartýþýrlar. Normal insanlar sonuçlarý tartýþýrlar. Küçük insanlarsa baþka insanlarý tartýþýrlar.

Her zaman mutluluðun doruðundayken gülünmez, bazen sýrf hayata gýcýklýk olsun diye uçurum kenarýndayken bile gülümseyeceksin.

Bir yerde küçük insanlarýn büyük gölgeleri oluþuyorsa orada güneþ batýyor demektir.

Eðer birisi seni aldatmýþsa bu onun suçudur. Eðer o kiþi seni pek çok kere aldatmýþsa bu senin suçundur.

Asla birilerinin umudunu kýrma, belkide sahip olduklarý tek þey o'dur.

Hayatta edindiðim tecrübeler, yediðim kazýklarýn toplamýdýr.

Ayný dili konuþanlar deðil, ayný duyguyu paylaþanlar anlaþabilir.

Dostun dostumdur, düþmanýn düþmaným.

Ölüm, ölüm dediðin nedir ki gülüm ? Ben senin için yaþamayý göze almýþým..

Kaç ölüm adýný deðiþtirir usta?

Hayatta hiç bir þey tesadüf deðildir.

Sonunu düþünenler kahraman olamaz.

Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme doðru ilerler.

Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son çýkýþtýr.

Kurtlar Vadisi'nde duello, akreple yelkovanýn buluþtuklarý andýr.


Kurtlar Vadisi'nde bela, kiþinin sevdiklerinden gelir.

Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.

Herþeyin, zamaný var; yaþamanýn, sevmenin, hatta ölmenin bile..

Beyazýn kaderi kirlenmek, siyahýn kaderi suçlanmaktýr.

Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük maceradýr!

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, yaþamdan daha gerçektir.

Kurtlar Vadisi'nde kimse canýndan emin olamaz...

Kurtlar Vadisi'nde sürek avý hiç bitmez.


Dünya bir gündür, o da bugündür!

Biz belimize silahý silahla vurulmak için koyduk.

Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.

Büyük güç, büyük sorumluluk ister.

Sen, sen ol! Asla biz olma.

Atasýný tanýmayan, it peþinde gezer!

Ýki kiþinin bildiði sýr deðildir.

Biz ölmeyi çoktan göze aldýk da, yanýmýzda kimler götürücez onu düþünüyoruz.

Sakýn 30 yýl hukukun olmayan birine, sakýn deme!

Ýnsana güvenme ölür, aðaca yaslanma kurur.

Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.

Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ardýnda bir sýr býrakýr.

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik kiþiden, beklenmedik zamanda gelebilir...

Sen çiftlikte at týmar ederken, biz insan týmar ediyorduk.

Kurtlukta kanun, düþeni yemektir.

Azdan az, çoktan çok gider.

Namýmýzýn büyüklüðü, dostlarýmýzýn büyüklüðündendir.

Her þey yalan! Benim hayatýmda tek gerçek sensin...

Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanatýdýr.

Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firardýr.

Kurtlar Vadisi'nde sadece þahlar hamleleri önceden sezer.

Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla yaþ, kimsenin susuzluðunu gidermez.

Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan baþlar üzerinde ilerlenir.

Kurtlar Vadisi'nde þans, doðru zamanda doðru yerde olmaktýr.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönüþür.

Kurtlar Vadisi'nde hiç birþey tesadüf deðildir.

Kurtlar Vadisi'nde geçmiþ konuþulmaz.


Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönüþür..

Ölenin arkasýndan aðlamaki, sen öldükten sonrada arkandan aðlýyan býrakma !!

Akýllý insanlar yeni fikirleri tartýþýrlar. Normal insanlar sonuçlarý tartýþýrlar. Küçük insanlarsa baþka insanlarý tartýþýrlar.

Her zaman mutluluðun doruðundayken gülünmez, bazen sýrf hayata gýcýklýk olsun diye uçurum kenarýndayken bile gülümseyeceksin.

Bir yerde küçük insanlarýn büyük gölgeleri oluþuyorsa orada güneþ batýyor demektir.

Eðer birisi seni aldatmýþsa bu onun suçudur. Eðer o kiþi seni pek çok kere aldatmýþsa bu senin suçundur.

Asla birilerinin umudunu kýrma, belkide sahip olduklarý tek þey o'dur.

Hayatta edindiðim tecrübeler, yediðim kazýklarýn toplamýdýr.

Ayný dili konuþanlar deðil, ayný duyguyu paylaþanlar anlaþabilir.

Dostun dostumdur, düþmanýn düþmaným.

Ölüm, ölüm dediðin nedir ki gülüm ? Ben senin için yaþamayý göze almýþým..

Kaç ölüm adýný deðiþtirir usta?

Hayatta hiç bir þey tesadüf deðildir.

Sonunu düþünenler kahraman olamaz.

Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme doðru ilerler.

Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son çýkýþtýr.

Kurtlar Vadisi'nde duello, akle yelkovanýn buluþtuklarý andýr.

Kurtlar Vadisi'nde bela, kiþinin sevdiklerinden gelir.

Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.

Herþeyin, zamaný var; yaþamanýn, sevmenin, hatta ölmenin bile..

Beyazýn kaderi kirlenmek, siyahýn kaderi suçlanmaktýr.

Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük maceradýr!

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, yaþamdan daha gerçektir.

Kurtlar Vadisi'nde kimse canýndan emin olamaz...

Kurtlar Vadisi'nde sürek avý hiç bitmez.

Dünya bir gündür, o da bugündür!

Biz belimize silahý silahla vurulmak için koyduk.

Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.

Büyük güç, büyük sorumluluk ister.

Sen, sen ol! Asla biz olma.

Atasýný tanýmayan, it peþinde gezer!

Ýki kiþinin bildiði sýr deðildir.

Biz ölmeyi çoktan göze aldýk da, yanýmýzda kimler g**ürücez onu düþünüyoruz.

Sakýn 30 yýl hukukun olmayan birine, sakýn deme!

Ýnsana güvenme ölür, aðaca yaslanma kurur.

Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.

Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ardýnda bir sýr býrakýr.

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik kiþiden, beklenmedik zamanda gelebilir...

Sen çiftlikte at týmar ederken, biz insan týmar ediyorduk.

Kurtlukta kanun, düþeni yemektir.

Azdan az, çoktan çok gider.

Namýmýzýn büyüklüðü, dostlarýmýzýn büyüklüðündendir.

Her þey yalan! Benim hayatýmda tek gerçek sensin...

Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanatýdýr.

Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firardýr.

Kurtlar Vadisi'nde sadece þahlar hamleleri önceden sezer.

Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla yaþ, kimsenin susuzluðunu gidermez.

Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan baþlar üzerinde ilerlenir.

Kurtlar Vadisi'nde þans, doðru zamanda doðru yerde olmaktýr.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönüþür.

Kurtlar Vadisi'nde hiç birþey tesadüf deðildir.

Kurtlar Vadisi'nde geçmiþ konuþulmaz.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönüþür

 

   Yorumlar

 
Hayranlarýna Böyle Veda Etti


Dini Hikayeler - Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr


Þiirler - Ne Zaman AyrýLýk Saati GeLse ..


Boþ Ýnsandan KorK


Grup Haykýrýþ - EceLe Dogru


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe