..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 SitemLi Sözleri

bedava SitemLi Sözleri - ücretsiz SitemLi Sözleri - dosta sitem sözleri, Kýsa Sitem sözleri, en güzel Sitem Sözleri, Sitem Sözleri, Sitem resimleri, Sitem nickleri, Sitem Smsleri, Güzel Sitem Yazýlarý, duygusal Sitem sözleri, güzel yeni Sitem sözleri, Güzel Sitem Sözler - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

7041
islami sohbet
Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaksýn ellerimden öpmeyeceksin dudaklarýmdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaksýn kalbine zinciri benden baþkasýnýda alacaksýn sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmasýn sende gurur, Gurur'un baþladýðý yerde sevgi son bulur

Niye aðlýyorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin kýzý için deðermi dediler, meðerse deðmezmiþ..

Sen sevda ýrmaðý, gittin ele aktýn, sen dünyamý yýktýn. Vefasýz Aþkým...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Baþýný her yastýða koyduðunda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz yaþý DÖKMEYE. Ben yaþadýkça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda þu yaþla dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. Eðer unutacaksa bu can çýkmasýn bedenimden. Ölürsem söyleyin mezarýma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar kýrgýným ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlarý sevebilirdim, sevmeye senden baþlamasaydým.

Yürüdüðün yollardan geçebilirsin bir daha fakat anýlardan,ASLA!

Bunca acýyý çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay deðil benden kurtulman, hesabým bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram yaþamak, hesabým bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane keþfettim mezarlýðýn tam karþýsýnda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam karþýsýnda.

Seven Ben Sevilen Sen Aðlayan Ben Aðlatan Yine Sen.!!!

Bir zamanlar ardýndan bakar aðlardým þimdi dönüp ardýma bile bakmam. Bir zamanlar uðruna dünyalarý yakardým þimdi þerefsizim kibrit bile çakmam!!

Aþkýmýz için kan dökmemi istiyorsan sana dünyanýn þah damarýný keserim illede senin kanýn olacak diyorsan mühim deðil ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi kýrmak suya yazý yazmaya benzer, kýrýlan kalbimi düzeltmek gece doðan güneþe benzer. Sen o suya yazý yazmayý baþardýn þmdi güneþin doðmasýný bekle...
 

aþk dediðin koskoca bir yalanmýþ dost bildiðim meðerse ömrümü çalanmýs

Seni Sevdim Delice, her Gece Soruyorum Kendime Ya Biterse Diye, Bitsede Sewgin Saygý DuyarIm Gönlüne, üzüLürüm Sana Böyle Sevgili Bulamazsin Bu tarihte!!!

Dostumuzu Sevdik Yýlan Oldu Bize, Arkadaþýmýz Dedik Yan BaktI Sevgilimize, Bu Sözlerim gelsin Dost Bildiklerime, Yalanlarý Oynamýþýz Bu Alemde...

Okdara Çok Seviyorumki Seni Ne Onzur Kaldý Ne Gurur, Ey Sevgili Bu Sitemlerim Sana Gülme Bu Garip Sevdaya...

Aðlarým Dost Olduðum gecelerime, Sayende Gecelerþ Buldum Kendimde, Seni Düþünüp içiyorum her Gece, Duy Sesimi Sevgili Bitsin Bu iÞkence...

YaraLý kalbim Seninle Düzelir Yine Sevgilim, a$k Denilen Duyguyu Seninle iÇerim, Bu SözlerimLe Kendimi teselli Ederim Sevgilim...

Dünya Dönüyor Yine , Sevgimiz parçalandI her parçasý Bir yerde, kalbimin Atýþlarý kesiliyor Seni görünce, Gururum Ayaklarýnýn Altýnda Sevdim Seni Delice...

ya$ Dolu Gözlerim Senin Yüzünden, Çok Aðýr Geldi 2 kelimen, Seni Seviyorum gerçekten, yeter Artýk üzme beni Lütfennn!!!

Sana Baktýkça Görüyorum Sevgiyi, a$Ik Sanmý$tIm Seni Eyy yalancý Sevgili, OynadIn benimLe Çocuk Gibi, Sensiz kalma öLüm Gibi...

Oyun Gibi BaþlaDýk, Gerçek Sevdalara Yol Aldýk, 1 Sinemanýn 2 Karelik Görütüsü OLmuþuz, Yalan Dolan üstüne Aþk Kurmuþuz...

hayatImIn En Soðuk Aðustos AyýnI YaþattIn Bana! BýrakIp Gittiðin Günden Beri Yazlarým Kýþ Oldu Ebedii...

Gözlerine iLk baktýðýmda Sevgini Elini iLk Tuttuðýmda Titremeyi Seni iLk Öptüðümde Ateþi hissetim, Þimdi neden Kaçýyorsun Sevgili?

Sözlerin Þeker Gibi Geldi hayatýma Renklendi hayatIm, Sözlerin Zehir Gibi gecti Kararttý DünyamI!!!

Bu Sitemim Sana DeðiL Sevgili Seni Böyle Çaresiz Atana Hayata, Kalbini Dinle Kimi Seviyorsan Ona Git Kalbinle, Sahte Aþk Oyunlarýný Býrak geride..

Git Baþka Sevgili Bul Oynat Elinde, Bizim kaderimiz AldatýLmakmýþ Yine, Bu Sözlerin Senin Gibi Hayýrsýz Sevgiliye, Býrak Git Döndüðün yere...

 Korkum Sevmek Deðil; Korkum Sevipte Ayrýlmak… Korkum Kurþun Yemek Deðil; Kalleþçe Vurulmak… Korkum Ölüm Deðil; Senin Tarafýndan Unutulmak…


Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaksýn ellerimden öpmeyeceksin dudaklarýmdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaksýn kalbine zinciri benden baþkasýnýda alacaksýn sevgilim......!


Sev öyle sev ki kalmasýn sende gurur, Gurur'un baþladýðý yerde sevgi son bulur


Karanlýk gecede önemli deðildir yýldýzlarý görmek,gündüzleri görebilmek marifet, sevmek önemli deðil, yýllarca vazgeçememek marifet!


Bir yolcu uðurladým yaþlý gözlerle arkasýndan baðýrdým git güle güle o an dudaklarýndan döneceðim tüm gücümle haykýrdým bekleyeceðim


Sakýn üzmesin seni karþýlýksýz sevgiler, baðrýna taþ basarsýn acýlar diner, aldýrma giden gitsin yangýnlar söner, sakýn arkana bakma, çünkü babalar önde gider.


Niye aðlýyorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin kýzý için deðermi dediler, meðerse deðmezmiþ..


Sen sevda ýrmaðý, gittin ele aktýn, sen dünyamý yýktýn. Vefasýz Aþkým...


Sen bu mesajý okurken ben ileti raporunu almýþ, çok uzaklarda olmuþ olucam. Döncem ben ssana ;)


Deðer verdiðin insan sana Deðer vermiyorsa, býrak kendi deðeriyle kalsýn


UNUTMA!! nasýl sensizliði ben yaratmadýmsa, tadacaðýn bensizlikte benim eserim olmayacak..


Sahte gülüþünle beni aldattýn.. Cinsiyetin kadýn senden ne beklenir.. Bana mý? Asla maddiyata taptýn Kendini mi? Asla þehvetini sattýn Sen öyle bir mikropsun ki, cemiyete zarar kellen yok gövden neye yarar, kulaklarýmda hala o civelek sesin itiraf et kahpe deðil ya nesin!!!


Yüreðimde müebbet aþkýn emaneti.Gönlüm kýrgýn ve yaralý. Seni unuttum sanma bu gönül hala sana sevdalý ama bu yürek seni aramayacak kadar delikanlý..


Aþk kadýnlarýn kalbinde, erkeklerin cebinde gezer.


Sen bilirsin her gün birinin hayaliyle yaþamayý aldatýlmanýn acýsýný sevdiðinin baþkasýnýn olmasýný senin yerine baþkasýna AÞKIM demesini sen ne bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini...


Gönül penceresini açýk býraktým kimi camýný kýrdý kimi çerçevesini .


Birgün hayatin bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasiz gitmek istersen, yanima gel ki sana sensiz yasamanin, sensiz olmanýn ölüm oldugunu göstereyim...


Hayatta Dört Yanlis yaptim; Dogmak,Yasamak,Büyümek ve Umutlara Sarilmak, Bir Tek Seyi Dogru Yaptim O da SENI SEVMEK Ama Unutmusum Güzelim Dört Yanlis Bir Dogruyu Götürdü....


TATLI BIRI VARDI SEVILMEYE DEGER GUZEL BIRI VARDI, GORULMEYE DEGER, IYI DOSTLAR VARDI OZLEMEYE DEGER. AMA BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER!


DUN CICEKCININ ONUNDE BIR GUL GORDUM, DUNYANIN EN GUZEL GULU BENIM DIYE HAYKIRIYORDU.O GULU ALDIM, AMA EN GUZEL GUL OLDUGU ICIN DEGIL...SENI GORUP UTANSIN DIYE!...


SEVMEZ OLSAYDIM SENI O YALANCI GOZLERINI, SEVMEZ OLSAYDIM SENI O IPEK SACLARINI TUTMAZ OLSAYDIM O PAMUK ELLERINI. INANMASAYDIM O YALANCI GOZLERINE!


Yaðmur, mutluluðuma gölge düþürmek için yaðýyorsun aldýrmýyorum. Niyetin beni ýslatmaksa ben zaten aðlýyorum..


Bir serçeydim sürüden ayrýlmýþ, gökyüzünde kaybolmuþ, o ise bir kartalmýþ avlanmaya çýkmýþ gelmiþ bula bula beni bulmuþ.


Seni sevdiðim kadar, güneþi sevseydim, güneþ bile halime acýr akþamlarý batmazdý.


Bir davetiye verdiler bugun elime, okuda gör dediler seni seveni. Okudum aðladým, inanamadim.. Senindi o davetiye, benim ismim yerine baska isim yazýlmýþ, altina bekliyoruz diye imza atýlmýþ, üstüne bekliyoruz diye Kalp kazýlmýþ, DAYANAMAM gelirsem ben o düðüne.. Gözyaþlarým benden olsun sana hediye..!!!!

Keþke sen ben olsan ve doyasýya sevmenin ne kadar zor olduðunu anlasan, keþke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tadýný çýkarsam.

Aþkýmýz için kan dökmemi istiyorsan sana dünyanýn þah damarýný keserim illede senin kanýn olacak diyorsan mühim deðil ben seni toprakta da severim.

Ben seni öküz gibi sevmiþtim. Ama sen beni öküz yerine bile koymadýn.

Benim kalbimi kýrmak suya yazý yazmaya benzer, kýrýlan kalbimi düzeltmek gece doðan güneþe benzer. Sen o suya yazý yazmayý baþardýn þmdi güneþin doðmasýný bekle...

Hayatta hiçbirþey aðlamaya deðmez. Deðen zaten aðlatmaz. Aðlarken baþýný dik tut ki gözyaþlarýn seni aðlatan kadar alçaltmasýn

Keþke yanlýzlýðým kadar yanýmda olsan, yanlýzlýðýmla paylaþtýklarýmý seninle paylaþsam, keske senin adýn yanlýzlýk olsa ve ben hep yanlýz olsam...

Bir insana gereginden çok deger verirsen o insaný kaybedersin!!!!!!!!

Ýnsanlarýn en kötü yüzünü gördüðünde onlardan birisi oduðunu hiç düþündün mü? Peki ruhsuz bir insanýn aslýnda soðuk bir yýlandan farksýz olduðunu görünce için rahatlýyormu? Eðer öyle ise þanslýsýn ama bunu göremiyorsan; o yýlanýn deliðinden çýkýpta sana gülümsemesini bekleyen bir týrtýl gibisindir. Aslýnda gerçek þu; "O YILAN ÖMÜR BOYU SÜRÜNMEYE MAHKUMDUR AMA SEN BÝRGÜN KANATLANIP MUTLULUÐA UÇACAK BÝR KELEBEK" ve gerçek mutluluk bu sadece...

Nasýl sensizliði ben yaratmadýmsa bir gün yaþayacaðýn bensizlik benim eserim olmayacak.

Birgün gururunu yenip bana geri dönmek istersen sakýn dönme. Çünkü senin gururunun bittiði yerde benim gururum baþlar..

Bir gece ay bana sordu. NEDEN seni aðlatan biriyle berabersin. Aya baktým ve dedimki sen hiç gökyüzünden vazgeçebilirmisin...

Alsalarda þu yaþla dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. Eðer unutacaksa bu can çýkmasýn bedenimden. Ölürsem söyleyin mezarýma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar kýrgýným ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlarý sevebilirdim, sevmeye senden baþlamasaydým.

Yürüdüðün yollardan geçebilirsin bir daha fakat anýlardan,ASLA!

Bunca acýyý çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay deðil benden kurtulman, hesabým bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram yaþamak, hesabým bitmedi daha seninle.

Dünyaný tersine döndüreceðim, senide canýndan bezdireceðim, yaktýðýn ateþi söndüreceðim ,hesabým bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane keþfettim mezarlýðýn tam karþýsýnda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam karþýsýnda.

Seven Ben Sevilen Sen Aðlayan Ben Aðlatan Yine Sen.!!!

Bir zamanlar ardýndan bakar aðlardým þimdi dönüp ardýma bile bakmam. Bir zamanlar uðruna dünyalarý yakardým þimdi þerefsizim kibrit bile çakmam!!

Korkum Sevmek Deðil; Korkum Sevipte Ayrýlmak… Korkum Kurþun Yemek Deðil; Kalleþçe Vurulmak… Korkum Ölüm Deðil; Senin Tarafýndan Unutulmak…

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaksýn ellerimden öpmeyeceksin dudaklarýmdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaksýn kalbine zinciri benden baþkasýnýda alacaksýn sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmasýn sende gurur, Gurur'un baþladýðý yerde sevgi son bulur

Niye aðlýyorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin kýzý için deðermi dediler, meðerse deðmezmiþ..

Sen sevda ýrmaðý, gittin ele aktýn, sen dünyamý yýktýn. Vefasýz Aþkým...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Baþýný her yastýða koyduðunda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz yaþý DÖKMEYE. Ben yaþadýkça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda þu yaþla dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. Eðer unutacaksa bu can çýkmasýn bedenimden. Ölürsem söyleyin mezarýma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar kýrgýným ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlarý sevebilirdim, sevmeye senden baþlamasaydým.

Yürüdüðün yollardan geçebilirsin bir daha fakat anýlardan,ASLA!

Bunca acýyý çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay deðil benden kurtulman, hesabým bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram yaþamak, hesabým bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane keþfettim mezarlýðýn tam karþýsýnda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam karþýsýnda.

Seven Ben Sevilen Sen Aðlayan Ben Aðlatan Yine Sen.!!!

Bir zamanlar ardýndan bakar aðlardým þimdi dönüp ardýma bile bakmam. Bir zamanlar uðruna dünyalarý yakardým þimdi þerefsizim kibrit bile çakmam!!

Aþkýmýz için kan dökmemi istiyorsan sana dünyanýn þah damarýný keserim illede senin kanýn olacak diyorsan mühim deðil ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi kýrmak suya yazý yazmaya benzer, kýrýlan kalbimi düzeltmek gece doðan güneþe benzer. Sen o suya yazý yazmayý baþardýn þmdi güneþin doðmasýný bekle..

 

   Yorumlar

 
Üþüyor musun kalbim?


YaþaMaK iÇiN


en genç ünlü manken resimleri


FlashGet (Classic) 1.96


Kadýnbudu Köfte


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe