..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 zaLim Sözler

bedava zaLim Sözler - ücretsiz zaLim Sözler - Kýsa zaLim sözler, en güzel zaLim sözler, zaLim resimler, zaLim nickler, zaLim Smsler, Güzel zaLim Yazýlar, duygusal zaLim sözler, güzel yeni zaLim sözler, - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4339
islami sohbet

Hayat öyle zalim hocadýrki" Sözlü yapmadan yazýlý yapar"

sevilen zalimse seven ne yapsýn sevilen seviyorsa sevmek güzeldir

Yarýn birgün seninle olsam olmasam hiç farketmez ben artýk küstüm aþklara zalim

sev dedin sevmedim mi?kýymetini bilmedimi sen gittin suç bendemi zalim

Günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur

bu yaranýn adý hasret öldürdü bitirdi gençligimi , bir zalime kurban gittim dermansýz býraktý yüreðimi

hayataki en aðýr en zorlu ençileli yük onursuzluktan boyun eðmekten ve zalimi övmekten daha aðýr deðildir.

Yýllar ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur!!!

Sevilen zalimse seven ne yapsýn

olmuyor zorla deðil olmuyor görmüyor nasýl yükseklerdesin sevmiyor yürek ondan zalimi sevmiyor buna sende dahilsin...bir deli yürek acýsýndayým bak yine kara odalardayým bir gece gibi yakýnýndayým en büyük aþkým sensin...


bedenimde degil kalbimde derdim tek alýskanlýgým bir zalim sevdim


bu sevdanýn adý hasret öldürdü bitirdi gençliyimi bir zalime kurban düþtük dermansýz býraktý ikimizi urfalý suskun


bedenimde deðil kalbimde derdim tek alýþkanlýðým bir zalim sevdim


aþk insaNI hasta eder dertli eder deli eder ama en önemlisi aþk insaný zalim yapar týpký senin gibi


küstürdün zalim felek beni küstürdün aldýn yarim elimden çaldýn götürdün gözümde ne varsa sildin süpürdün hayata doymadan küstürdün beni


zalimin zulmü varsa, sevenýnde ALLAH'ý var be gülüm


bir gül kadar güzel ol dikenleri kadar zalim olma,sevdiðine öyle bir söz söyleki,ya sonsuza kadar yaþat,ya da bir defada öldür,asla yaralý býrakma............


Gel gel gel elleri cennet kokan yarimm hic geçmedi seni seven halim seni çalan þimdi mutlu þimdi zalimmmm


Ne ferdi ne orhan en iyisi sen söyle müslüm baba NeReDeN_SeVdiM_O ZaLiMi!!!


O ela gözlerine dolacaðým Unutmuþ olsanda içine dert olacaðým Çözmek istediðin bir sýr olup kalacaðým Seni nasýl sevdiðimi sen nereden bileceksin Ama ben biliyorum birgün bileceksin Silinmeyecek yanaðýndan dudaðýndan izim Soracaksýn kendine ne oldu aþkýmýz bizim Eyy benim aþký bilmeyen sevgilim Zalimden daha zalim vicdansýzým Hal bilmez halden anlamazým Ama ben biliyorum birgün bilecek birgün göreceksin Ey benim zalimden daha zalim vicdansýzým Ama dediðim gibi ben biliyorum Birgün gelecek, görecek ve bileceksin Serçelerin uçamadýðý bir yer arayacaksýn Yok öyle bir yer, serçe serçe aðlayacaksýn Belki dünyada tüm sýrlarý anlayacaksýn Seni nasýl sevdiðimi sen nereden bileceksin? Ama ben biliyorum Ey zalimden daha zalimim, ey insafsýzým Ey vicdansýzda, ey zalimden daha zalimim Ama dedimya birgün biliyorum Sen o gün bilecek, görecek, anlayacaksýn... ...


Kabul et sonu yoktu birgün ayrýlacaktýk´kaderin kucagýnda belki bir oyuncaktýk kabul et suçunu seninde var hatalarýn çalmýþtý kapýyý o hain zalim AYRILIK


gittiðin o yollar senin bir gün sonun olacak seni ben deðil zalim kara toprak saracakkkk


sensizliði düþünemezken bir gece vakti ayrýlýk çöküyor omzuma.. gecem uzun sen yokken nefesinin sýcaklýðý yok artýk ya yanýmda ben neyleyim sensiz hayatý zalim !!


benim cezam,seni sevmekti.benim cezam,sana aþýk olmaktý.her zaman sana baktýðýmda gözlerini çeviriyorsun.ne zaman sana deðer versem deðerini bilmiyorsun.sen benim için o kadar özelsin ki,bunu bile bilemeyecek kadar körsün.iþte bebeðim sende sevdin,sende aþýk oldun baþkasýna.bir zalime aþýk oldun.sende cezaný çekeceksin...


Asiklar asklarini belli etmek icin, asklarini agiclara kazarlarmis. Birak bizim askimizi herkes bilmesin, biz bu aski kalbimize kazalim BEBEGIM

bir gül kadar güzel ol dikenleri kadar zalim olma birine öyle bir söz verki ya sonsuza kadar yaþat yada bir defada öldür ama asla yaralý býrakma..

Seni Sevdiðim Ýçin ÖZÜR DÝLERÝM... Sen varya kýzým sen sevmesini bilmeyen, Aþk için hiç deðmeyen birisin. Ayný zamanda zýr delinin birisin Adýný kalbime aþkla yazmýþtým Güzel bir hayali gerçek sanmýþtým Senin sevgine nasýlda kanmýþtým Seni sevdiðim için ÖZÜR DÝLERÝM Aþkýndan karþýlýk beklemek suçmuþ Þu vefasýz dünyada neler yokmuþ Senin beni sevmeye niyetin yokmuþ. Seni sevdiðim için ÖZÜR DÝLERÝM Ýntikamým çok acýdýr Yapmayan yalancýdýr Söyle bu kaçýncýdýr senin bana yaptýklarýn Her þeyin bir sýrasý var Sýra bana gelecek Unutma ki þunu zalim son gülen iyi gülecek Yaptýðýn yanýna kalmayacak Bir kýyamet kopacak Kulaðýný aç iyi dinle zalim Seninle hesabým var intikamým alýnacak Sen her zil çaldýðýnda omudur diye kapýyý açtýn mý? Sen her telefon çaldýðýnda Omudur diye telefonu kaldýrdýn mý? Sen sokaðýmýzdan geçerken Hiç gözlerinle beni aradýn mý ? Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin.. bunlarý ben yaþadým BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM KÝTAPSIZ Senin sevgin hiç yaþamadan bittimi? Senin güllerin açmadan kýrýlýp koparýldý mý? Senin aciz bedenin hiç bu dünyada yandý mý? Bunlarý ben yaþadým ben bilirim ALLAHSIZ ALLAHSIZ Sen hiç ardý ardýna sigara yaktýn mý ? Sen hiç sabaha kadar aðladýn mý ? Sen hiç severken aldatýldýn mý ? Bunlarý ben yaþadým sen yaþamadýn SEN BÝLEMEZSÝN ALLAHSIZ BÝLEMEZSÝN KÝTAPSIZ Sen her gördüðünü bana benzettin mi ? Peki, sen bana deðilbir baþkasýna seni seviyorum dedin mi? Sen diyemezsin be gülüm sen sevemezsin Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ KÝTAPSIZ Sen hiç doðduðuna piþman oldun mu ? Sen içki sarhoþu deðil... sevgi sarhoþu oldun mu ? Sen hiçbir kula kul oldun mu? Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM Sen meyhaneleri kendine ev yaptýn mý ? Sen Allah var bir baþkasýna taptýn mý? Sen içip de bir sokak köþelerinde yattýn mý? Bunlarýn sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM KÝTAPSIZ Sen hiç insanlýðýný bir insana sattýn mý ? Sen hiç kendini bilerek ateþe attýn mý? Sen yýllarca bir sevgi uðruna yýpratýldýn mý ? Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN ALLAHSIZ ALLAHSIZ Sen hiç feleðin aðýr sillesiyle karþýlaþtýn mý? Senin gözyaþlarýn hiç yaðmur olup sele karýþtý mý ? Senin zavallý gönlün ve taþ kalbin acý çekmeye alýþtý mý ? Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM Sen hiç çýkýlmaz kuyuya atýldýn mý? Sen hiç ýssýz ve karanlýk bir oda da yalnýz kaldýn mý? Sen hiç bitmeyen bir sevgiyle yandýn mý? Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM Senin umutlarýn ve hayallerin hiç baþlamadan bittimi? Sen unutmak için doðduðun ve yaþadýðýn yerden gittin mi? Sen doðruyu sevmedin ki utanasýn zalim Bunlarý sen yaþamadýn sen bilemezsin BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM KÝTAPSIZ Sen hiç duvarlara seni seviyorum diye yazdýn mý? Sen hiç kendine söz verdin mi? Bu sevda bitmeyecek diye. Sen hiç Allahýn a dualar ettin mi? Sevdiðimi bana kavuþtur diye. Bunlarý sen yaþamadýn ulan sen bilemezsin BUNLARI BEN Yaþamadýn sen bilemezsin Bunlarý ben yaþadým ben bilirim allahsýz ben bilirimmm Sen hiç isyan ettin mi Allaha Neden yarattýn neden yaþatmýyorsun diye Sen hiç azraile meydan okudun muÞADIM ULAN BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝMBEN BÝLÝRÝM ? Sen benim canýmý alamazsýn diye Sen hiç kaderine küstün mü? Ben kaybettim sen kazanýyorsun diye BUNLARI SEN YAÞAMADIN SEN BÝLEMEZSÝN BUNLARI BEN YAÞADIM BEN BÝLÝRÝM ALLAHSIZ BEN BÝLÝRÝM KÝTAPSIZ BEN BÝLÝRÝM

Bu þiir'i bir zaman sevipte þimdi ayrý olanlara ve acý çekenlere armahan ediyorum ve duygularýmý þöyle dile getiriyorum... Sen varya kýzým sen sevmeseini bilmeyen aþk için hiç deðmeyen birisin ayný zamanda zýr delinin birisin adýný kalbime aþkla yazmýþtým güzel bir hayali gerçek sanmýþtým senin sevgine nasýlda kanmýþtým seni sevdiðim için özür dilerim aþkýndan karþýlýk beklemek suçmuþ þu mefasýz dünyada neler yokmuþ senin beni sevmeye niyetin yokmuþ seni sevdiðim için özür dilerim intikamým çok acýdýr yapmayan yalançýdýr söyle bu kaçýncýdýr senin bana yaptýðýn her þeyin bir sýrasý var sýra banada gelecek unutmaki þunu zalim seninle hesabým var intikamým alýnacak sen telefon çaldýðýn da onumudur diye telefonu kaldýrdýn mý? sen her zil çaldýðýnda omudur diye kapýyý açtýnmý? senin hiç sokaðýn baþýndan geçer gözlerinle beni aradýn mý? bunlarý sen yamadýn sen bilemessiz bunlarý ben yaþadým ben bilirim insafsýz...

aþkta hýzlý yolda yavaþ biz müslümcüyüz arkadaþ ne ferdi ne orhan bilir bu derdi sen söyle müslüm baba nerden sevdim o zalimi

Þu zalim dünyaya geldim geleli yüzüm birkez olsun gülmedi dün gece rüyamda bir peri yüzünü güldürecek biri var dedi kim diye sorduðumda senin ismini söyledi...

Gayem zati halinizi taciz etmek deðil efkaru umumiyede muhabbet kurmaktýr.Cevabu musbetiniz kalbi hazalimi tamiri temin edeceðinden o güzel sohbetinize talibim

ne orhan ne ferdi hiç kimse bilmezzz bendeki derdi sen söle müslüm baba nerden sevdim o zalimi:(

1907 doðdu aþkýmýz zalimler duyun bu senede þanpiyon aslan terbiyecisi

Gayem zatialinizi taciz etmek deðil, Efkarý Umumiye?de muhabbet kurmaktýr. Cevabý müsbetiniz kalbi hazalimi tamir-i temin edeceðinden, dest-i muhabbetinize talibim.

düstüm zalim eline yillarca gülemedim bin türlü aci çektim yine de ben ölemedim ...

herkes nese icindeyken senin boynun bukulsun, gecsin butun omrun aglamakla gecsin, gozlerinden yaslar hic eksik olmasin, kulaklarin dikansin guzel soz duyamasin, kor olsun o gozlerin hayati goremesin, azraili bekleyesin canini almasi icin, en sevdigin elbisen tabutuna sarilsin, dilerim allahtan cehennemde yanasin, kiyamete kadar insallah surunursun, dilerim senide zalimin biri sevsin, hala unutmadim bana verdigin sozleri, ellerimi tututp o ask yeminlerini, bumuydu senin bana olan yuce sevgin, sevgim nefrete dondu Allah belani versin, sildim seni artik yoksun benim icin, en buyuk yalanlar sendeymis meger, beddualar ancak senin gibilerine deger SEVDIM SENI SEVMEZ OLAYDIM

Yine sensizim bu akþam kimbilir daha ne akþamlar olur sen beni kalleþce vurdunya ama ben seni hala çok seviyor çok özlüyorum.farkettim dün yine kýzmak isterken ,nefret isterken bedenimden sevgi geldi adýnaa zalimm...

Kara bulutlar kapatsýn evin damýný hep azrail beklesin almak için canýný bendeðil benim aþkým emsin senin kanýný kanverenin olmasýn beni yaktýðýn iiçin zalim aþkým

bu kahpe dünyadan bu acýmasýz yýllardan bu acýmasýz yýllardan bu zalim insanlardan bir gün hesap soracaðým özellikle ve özellikle gülüm seninle olan hesabýmýz öyle kolay kapanmayacak bana oynadýðýn oyunlarýn bana kurduðun tuzaklarýn bana söylediðin yalanlarýn hesabýný vereceksin senin için uykusuz kaldýðým gecelerimin senin için huzursuz olduðum ailemin senin için boþ yere kýrdýðým kalplerin ve yine senin için uðrunda boþ yere harcadýðým gençliðimin hesabýný vereceksin sakýn haa sakýn kurtulacaðýný sanma bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var orayý sakýn unutma unutma gülüm unutma sakýn unutma

Hani neredesin sen bana hesap vereceksin bumuydu bana olan sevgin allah belaný versin karþýmda durma sen mikrobun birisin yanýma yaklaþma al götür yalan sevgini uzaklara dönme bir daha bana inanmam senin o sahte gözyaþlarýna durma boþuna benim yanýmda git baþkasýna belki o inanýr sana inanmassa bile kadere deðil kendine aðla.yazýklar olsun sana... gittin gideli butun dunyayý yýktýn baþýma.gözlerim aðlama aþkýný gösterme ona sende biraz zalim olsana býrak gýtsýn o kendi yoluna yýllarýný verdin ona o ne verdi bana acýlardan baþka..seni tanýmasaydým keþke..hayatým boyunca .nerden çýktýn karþýma.þimdi yandým bittim küloldum bunlarýn hepsini sana borçluyum.bugune kadar sadece hayal kurmuþum ben seni böyle tanýmadým tanýdýðýmdanda beter olmuþsun ne dediysen herþeyine tamam dedim sustum..bunlar yetmemiþ gibi beni can elinden vurdun...kimselerin lafýna inanmazdým.sen bana inandýrdýn helal olsun. sana soruyorum.þimdi mutlumusun..mutluysan hadi durma çal oyna.aþkýmýz bitti sonunda..biliyorum aðlamazsýn gülersin buna aptallýk bende nasýl inandým sözlerine laflarýna.ne yapayým dayanamýyorum o güzel bakýþlarýna.ellerimi nasýl tuttuðun halen aklýmda.artýk çýk ordan elveda beni býrakýpta gidemessin böyle.benden ne istedin söylesene.sana herþeyimi vermiþtim bile... hani sende seviyordum þimdi nereye.sus konuþma gidemessin biyere..býrakamassýn beni onca sorularýn içine... býraktýn her gün sordum kendime neden diye...yeter artýk beBýrakýn artýk peþimi sorular gelmeyin artýk üstüme.nefret dolu sevgimin üzerine.senin yüzünü birtek þeytan görsün...o güzel suratýný býrakýp kalbine tükürsün. cevapsýz kalan sorularým seninle bir topraða gömülsün..sen sevgimi görmeyen 1 kördün..bende kalpsize kalbimi veren ama bunu görmeyen bir hiçtim..oyununu çözdüm ..bu kahpeyle geçmiþ her günüm..elimi tutma kahpelere yoktur benim sözüm ah kalbim ah gözüm nasýlda aldanýp düþtün 1 zalimin eline..sevdin ama ne diye yolun sonundaki hediye uçuruma gitmeden önce gitti size teker teker denize kalbim düþtü kýrýldý boðuldu..gözlerimse doldu.Seninki ise aþk deðildi oyundu.gerçekler saklandý.örtüldü perdeler açýldý yalanlar sunuldu.deðer verir vermez.seven sever sevmez.deðer verip seversin zalimmidir bilinmez

Aþk Yalanmýþ Sevda Yalan Sen Yalansýn Hayat Yalan Bende Sana Uydum Zalim Senin Ýçin Oldum Yalan

gözlerimden tane tane akan yaþlardan müsade cekti gitti zalimm can usandý can sýkýldý gönül yerden göge haklý sende sevgi aþk hersey yalandýýý

Boynuna takmýstým mavi nazarlik.Azraille edemedim pazarlýk.Aldý sevdiðimi zalim mezarlýk.Sevdiðimi topraga gelýn eyledým...seni cok özledim nerdesin aským...:(

 

   Yorumlar
BeRDduÞ
ne ferdi anlar ne muslum nerden sevdým o zalýmý hayata kustum (s) 
Duman / YüreK


Yeni modern tül gelinlik modelleri


Kurtlar Vadisi Filistin Kasým Ayýnda Vizyona Girecek


2011 Deri Ceket Modelleri


2014 Gelin Ayakkabý ModeLLeri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe