..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Siirler
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þifalý Bitkiler
  iletisim
 

         sitemap

 AyrýLýk Mesajlari

AyrýLýk Mesajlari - bedava AyrýLýk Mesajlari - ücretsiz AyrýLýk Mesajlari - Kýsa AyrýLýk Mesajlarý, en güzel AyrýLýk Mesajlarý, AyrýLýk Mesajlarý, AyrýLýk resimleri, AyrýLýk nickleri, AyrýLýk Smsleri, Güzel AyrýLýk Yazýlarý, duygusal AyrýLýk Mesajlarý, güzel yeni AyrýLýk Mesajlarý, Güzel AyrýLýk Sözler - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3350
islami sohbet

Acýnýn umutlarý yok ettiði anda, umutlarý yeþertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildiðin adresteyim

Adýný kalbime aþkla kazýmýþtým boþ ver aldýrma belki bir gün silerim.Güzel bir rüyayý gerçek sanmýþtým. Seni sevdiðim için özür dilerim.

Aðýrdýr sevmelerim her yürek taþýyamaz, büyüktür umutlarým her omuz kaldýramaz. Her þeyi unuturda þu gönlüm bir seni unutamaz.

Aðlayýþým terk edip gidisine deðil.Ben; sensizken senden diye sensizi ligi de sevmiþtim.Sen; seninle birlikte sensizliði de alýp gittin.

Aðzýmýn Tadý Yoksa, Hasta Gibiysem, Boðazýmda Düðümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kapýyorsam Ýnan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.

Akýlsýz adam mutluluðu uzaklarda, Akýllý ise O'nu ayaklarýný altýnda arar... Seninle olmak varken;Sensiz kalmak, Yaþamak dururken ölmek demektir…

Allahým beni öyle bir son bahar ayazýnda canýmý al ki, sevdiðim mezarýma koyacak tek bir gül bile bulamasýn...

Almak istedim , ellerini alamadým Bakmak istedim, gözlerine bakamadým Sarmak istedim, kollarýma saramadým Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aramýza ölüm girdi...

An gelir insan gülerken aðlarmýþ. Gözyaþlarý sel olup kalbine akarmýþ. Kahkaha bir maske derler birimisin?Ýnsan sevdiðinden ayrýlýnca bu maskeyi takarmýþ.

Aramýza yollar, yabancý kollar,zor yýllar girdi,ümitlerimi,saf sevinçlerimi derken seni kaybettim Bir iki sözle bir kaç þarkýyý, adaletsiz yargýyý Birde bu talihsiz yazgýyý kalbime kaydettim.

Araya koskoca yýllar girse de kalbim seninle bu can seninle koskoca daðlar girse de araya ben seni unutmam unutamam ki ben sana kocaman bir can verdim sen bana sevgi dürüstlük verdin ben seni nasýl unuturum ki sen bana bir can bir sevgi verdin..

Artýk günlerim günlerden uzun gecelerim gecelerden yalnýz seni sevdiðimden bu yana her acýyý tattým her çileyi gördüm hayatýn her cilvesine alýþtým yalnýz senin yokluðuna alýþamadým þimdi anlýyorum acýdan hasretten gözyaþýndan baþka hiç bir þey vermemiþsin bana yýkýlan hayallerime yok olan geçmiþime kaybolan geleceðime Aðladým Aðladým çocuklar Gibi Aðladým..
.
Aþkým ne zaman daðlar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutacaðým...

Aþkýmýz su üzerine yazýlan bir masaldý, göz kirpimi kýsalýðýnda kelebeðin ömrü uzunluðundaydý. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceðimiz yaralar býraktý.

Aþkýn bitmiþ olsa da hiç sevmesen de Beni çok aldattýn hoþ görmesem de Bir þeyler bulmuþtum ben o sevginde Bekliyorum bir gün dönersin diye.

Ay doðarken bir söðüdün arkasýndan,gül yüzünde sisli bir esintiyle,akþamýn göçüsüne hüzün serperek ve yaðmurdan geceye perdeler çekerek beni düþün unutma...

Ayrýlýðýn resmini çizdim sarý odalara, yüreðimi soðuttum zemheri ayazýnda. Sonra uzun uzun rüzgarýn gülüþünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaþtýðý yerde ölümü kucakladým masmavi yüreðimle...

Bak yine soldu güneþ yine akþam oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertliðim kederliðim gelmezsen kahrolurum yýkýlýrým sevgilim seni çok seviyorum.

Bana bir günün yirmi dört saat, bir saatin atmýþ dakika ve bir dakikanýn atmýþ saniye olduðu öðretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduðu öðretilmedi. Yaþamýmýzýn her anýnda birlikte olmamýz dileðiyle sevgilim.

Batýk bir gemiymiþ aþk limanýnda. Kader bu deyip de avutma beni ayrýlýk kapýmýzý çaldý sonunda senden son dileðim unutma beni.

Bekleyiþ bir özleyiþ gönüldeki güzeli bir süsleyiþ bin bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler oysa seven ümitsiz olsa da bekler

Ben ne Aþklar yaþadým ne vedalar ettim,ne kýzgýn çöllerinde yürüdüm aþkýn,Senin kor dudaklarýn výz gelir Güzelim...

Ben senin yaþadýðýn gizli bir macerayým, Anlatýlmaz bir roman, kapanmaz bir yarayým, Sýðýndýðýn limanlar unutturamaz beni, Ben senin yüreðinde en büyük FIRTINAYIM !

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizliðe sevineceksin.. Ama þunu unutmak bir tanem; bir gün sen de SEVECEKSÝN !!!

Ben Sensizdim..! akþamýn yaklaþtýðý saatlerde. kahrolursun görme aðladýðýmý. Baþlayan düþü þafakla birlikte daðýtýr ansýzýn her gün batýmý..

Beni sensiz býraktýðýn gün geliyor aklýma , düþünüyorum da çok acý çekmiþtim, ama þu anda daha da çok çekiyorum ama biliyorum ki sen bu acýya hiçbir zaman deðmedin beni hiç bir zaman sevmedin sen sevsen de sevmesen de ben seni sevdim hep de öyle kalacak..

Beni terk ettiðin gün, saçlarýndan bir tel koparýp asacaðým kendimi. Beni terk ettiðin gün, kirpiklerinden birini koparýp saplayacaðým kalbime.

Bir akþam yanýmýzda kimse olmaz ya da olanlar olmasý gerekenler deðildir. Yýldýzlarýn bizim için parladýðýný göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayatýmýzdan kayan yýldýzlarýn gömüldüðü maziye kilitlenir...

Bir birimize söz vermiþtik, Bütün ömür boyu ayrýlmayacaktýk, Yeminler etmiþtik, Asla ayrýlmayacaktýk, Ama ne oldu Bir kýþ günü, yýldýzlarýn bakýþlarýnda, Ayrýlýðýmýzý söyledik..

Bir çiçeðim vardý, adýný aþk koydum; KOPARDILAR, Bir çiçeðim vardý, adýný sevgi koydum; SOLDURDULAR, þimdi yine bir çiçeðim var, adýný izdi rap koydum; NE KOPARAN VAR, NE SOLDURAN...

Bir daha görüþmemekti senin seçimin Seni severken kaybetmek niçin Anlamsýz bir öfkeyle doldu için seni kýrdým biliyorum bir hiç için Ayrýlýk nedenini hissediyorum Artýk dönüþü yok biliyorum Her gün seni düþünüyorum Ama artýk sensiz yaþýyorum Neyse caným sen son deðildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmasýný da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.

Bir eski dost gibi hatýrla beni.Bir selam ver yeter.Unutmuþ olsan da eski günleri.Adýmý ara sýra an yeter.
.
Bir Gece Ay Bana Sordu neden Seni Aðlatan Bir Kýzla Berabersin? Aya Baktým Ve Dedim ki Sen Hiç Gökyüzünden Vazgeçebilircisin...

Bir gece yarýsý titreyerek uyanýrsan bil ki resmini öptüðüm gündür, bir gün sebepsiz yaþlar süzülürse o güzel gözlerinden bil ki yokluðundan öldüðüm gündür...

Bir gün bir köþede sýzýp kalýrsam, El tanýmasa da sen tanýr mýsýn? Sorsalar sana kim bu diye, Bakýp yaptýðýndan utanýr mýsýn?

Bir Gün Bu Köþede Sessiz Sedasýz Hýçkýra Hýçkýra Aðlayacaðým , þu Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanrýya Son Kez Yalvaracaðým , Güzel Gözlerin Gelecek Aklýma , Solup Gideceðim En Güzel çaðýmda , Sensizlik Beni çaðýrdýðýnda , Boþ Sokaklara Haykýrdýðýnda , Artýk Burada Olmayacaðým.

Bir gün hayatýn tüm güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedasýz ölüme gitmek istersen yanýma gel de sana sensiz olmanýn ölüm olduðunu göstereyim.

Bir gün seni unutmak zorunda kalýrsam aþkýmýn küçüklüðüne deðil, çaresizliðimin büyüklüðüne inan.

Bir gün yaðmura yakalanýrsan benden kaçtýðýn gibi yaðmurdan da kaç.çünkü bulutlarýn arkasýnda kaybolan aþký için aðlayan benim.

Bir mültecinin vataný yada bir kölenin hürriyeti kadar uzak olsan da; sende hep gurbeti yaþasam da olsun: yeter ki beni yüreðinden sürgün etme...

Bir ömür boyu seninleyim desende istemem artýk.çünkü sen rüzgarýn coþturduðu bir toz bulutusun.Bugün bana esersin yarýn ellere...

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunluðun en acýmasýz olduðu zamanlardayým. Hiç bu kadar uzun susmadýn sevdiðim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediðim yerlere, gözlerimi götürmeden yanýnda!

Bir sevgilim var uzakta Yüzünü göremediðim, sesini duyamadýðým Bir sevgilim var uzakta Elini tutamadýðým, saçýna dokunamadýðým Ama gün gelir sevgilim bana dünden yakýn olur.

Bir soluk kadar yakýn yýldýzlar kadar uzak derler sevgi için.uzanýr yetiþemezsin,yetiþir dokunamazsýn,dokunur vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazsýn.

Bir umuttu yalnýzlýk bir þeyleri paylaþamamaktý belki,gözler dalýp giderken, yaralý bir serçeye aðlayan bir buluttu belki de,belki bel kilerle dolu bir hayattý bu..

Býrak bu sevgimiz tertemiz kalsýn sen benim içimde kanayan yarasýn.bir gün gelir belki beni anlarsýn dönüp te yüzüme nasýl bakarsýn.

Býrak yanýn da olayým, sana sevgimi anlatayým. baktýn olmadý,ölümüm kanýtlayacaksa sana olan sevgimi,senin için ölmeye ben çoktan razýyým.

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüreðine gözlerin takýlýr kalýrsa uzaklara hele kulaklarýn deli gibi çýnlarsa zamansýz,bil ki bir yerlerde özleniyorsun.

Bir gün bensiz bir yerde aðlarsan her düþen göz yaþýnda beni hatýrla hafifçe yaðan bir yaðmurda saçlarýný okþayan her damlada beni hatýrla hiç aþýk oldun mu diye soran olursa olmadým derken beni hatýrla seni sevdiðimi daima hatýrla..

Bir gün sende seversin Bir gün sende aðlarsýn O zaman ben gelirim aklýna Belki geri dönmek bile istersin Ama vakit çok geç olacak Elimde deðil seviyorum, özlüyorum Hep de öyle olacak.

Bir gün sevgilim sordu Aþk nedir diye biraz zaman istedim düþüneyim diye. Ertesi gün gördüm onu bir baþkasý ile.Kulaðýna fýsýldadým AÞK izdi raptýr diye.

Birlikte yaþayabileceðin biriyle deðil, onsuz yaþayamayacaðýn biriyle ol. Geldiði zaman boþluk dolduran deðil gittiðinde yeri doldurulmayan biriyle ol.

Bitmesin isterdim umutlarýmýz.Bitmesin isterdim duygularýmýz.Ne çýkar sel olsa göz yaþlarýmýz.Her þey bitti artýk bil bundan sonra..

Biz ayrýldýk ama þunu unutma yaþadýðýn þehirde beni sana hatýrlatacak çok þey var.Baktýðýn her yer,gördüðün her nokta ve ayak bastýðýn her toprakta benden bir þeyler var.Ýþte unutamamamýn sebebi de bu.çünkü bu þehrin her noktasýnda bizim anýlarýmýz yaþýyor.

Bu duvarlar duysa hýçkýrýðýmý belki beni anlardý kalbimde bir umut gönlümde bir alev beni unutana söyleyin beni unutaný ben unutmadým elbet dönecek ya dönecek yada bu kalp onsuz ölüp gidecek.

Bu gece rüyama gir gizlice sýmsýký sar öp kokla iyice sonra isyanlar savur küfret güzelce ve sonra çek git gitmen gereken yere yolun açýk olsun.

Bu gül sana vereceðim son hediyem maalesef ben sana bu gülü verecek kadar alçaðým; ama yine biliyorum ki sen bu gülü alacak kadar alçak gönüllüsün..

Bu yaþamdaki her þey yalan ve sen benim için bulutlar arkasýndaki dokunulmamýþ bembeyaz bir sevgi yumaðýsýn,ve þunu da biliyorum ki tüm sevgime raðmen bu yaþamda sevgisine layýk olmadýðým tek insan sensin.Sen ki en güzel sevgilere ve en muhteþem duygulara layýksýn.

Buruk hasret dolu geceleri öldüreceðim bir gün,bu ayrýlýk þarkýlarýný kurþuna düzeceðim.Seni benden ayrýðý için kaderimi mahkemeye vereceðim. çok þey mi istedim senden hiç farkýnda olmadan bir çiçeðin bile kýymeti var sararýp ta solmadan býktým artýk býktým hep sana hep bana hep bu umutsuz aþka aðlamaktan tek korkum Allah tan birde sensiz kalmaktan...

Daðlara duman duman, hasret çöker, daðlara göz yaþlarým yaðmur olur, yollara gönlümde bin yel eser, uzar gider daha sonlara... Aðlama, aðlama sen gözbebeðim, aðlama yalnýz seni seveceðim, unutma ölsem bile döneceðim, inan gülüm sen aðlama...

Denizin dibinden bir avuç sevgi çýkarýrken vurgun yedi dalgýç ciðer bitse de yürek atmakta çünkü sevgi dipte hala ýþýldamakta..

Dilde söylenecek þarkýmý kaldý mecnundan keremden farkým kalmadý artýk ecelden de korkum kalmadý beni paramparça kýrda öyle git.. Mutluluk hakkýmdýr diyemem artýk nasibim aðlamak gülemem artýk Senden baþkasýný sevemem artýk kalbime kilit vur da öyle git..

Dilerim tanrýdan yüzün hiç gülmesin Yýllarca benim gibi sevip sende acý çekesin sevgimi bilmedin suç bende mi! seven çeker acýyý sevmeyen ne bilsin.. Bana aþktan bahsetme sevmek kim sen kimsin.

Doðan her günün sabahýnda içimde gözlerini görebilmek aþký olmasa, inan hiçbir þeye deðmezdi yaþamak.

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün kýrdým seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

Dün Gece Yine Aklýmdaydýn Saatlerce, önce ölümü Sonra Sensizliði Düþündüm. Hiç Farký Yoktu Biberinden, çünkü ölüm Sensizlikse, Sensizlik Zaten ölümdü...

Dün gökyüzüne bir avuç yýldýz fýrlattým. Karanlýðýnda aydýnlýðým olsun diye. Þimdi sensizliði kalbime fýrlatýyorum, býraktýðým yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim sýra sende gururu bir yere fýrlat ve piþmanlýðýmla sýzlayan þu kalbimi mükemmelliðinle donat.

Dünyada sevilmiþ ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler... Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden dönen yok seferinden...

Düþlerim vardý görmekten korktuðum, hislerim vardý söylemekten korktuðum, þiirlerim vardý yazmaktan korktuðum, þimdi sen varsýn kaybetmekten korktuðum...

Duygular vardýr elletilmeyen,sevgiler vardýr kelimelere sýðmayan,bakýþlar vardýr insaný aðlatan,insanlar vardýr ki asla unutulmayan,iþte sende onlardansýn !!!

Eðer beni bu sokakta, bu mahallede, bu þehirde bulamazsan, sevgilim bil ki ben, gözlerinin daldýðý yerdeyim.

Eðer bir gün beni unutursan öyle biriyle unut ki sana savurduðum KURÞUNLARIN önüne geçecek kadar cesur olsun..

Eðer bir gün gökyüzünün kara mavi çizgisinde bir kýrlangýç sürüsü görürsen bil ki kanatlarýndaki buruk gülümsemelerle ýslak tebessümler benden sana kalanlardýr.

Eðer birini unutmak istiyorsan, onun adýný kumlara yaz, Sabahleyin dalgalarýn ve fýrtýnanýn onu sildiðini göreceksin. Eðer birini seviyorsan, onu kalbine yaz ki hiçbir fýrtýna ya da dalga onu silemesin.

Elbet mutluluk elimi tutacak bir gün, elbet þans bana bir kýyak geçecek ve ben güleceðim. ne yazýk ki sen sadece ardýmdan bakacaksýn kaybýna göz yaþý dökeceksin ama merak sen üzülme gülüm acý da sevgin kadar geçicidir..

En deðerli þey sen oldun Ve birden en deðersiz.. Ýkisini de sen istedin Geldin ve gittin Sadece izlemekle yetindim.

En güzel yarýnlar senin olsun,ömrün mutlulukla dolsun çünkü sen buna layýksýn.eðer gün gelirde beni unutursan inan ki gülüm canýn sað olsun.

En mutlu gününde yanýnda yoksa onunlayken bile onsuzluðu yaþýyorsan bil ki terk edilmiþsindir yalnýzlýðý yaþýyorsun ama bilmeden.

En sevdiðim seni özlemekti,en sevdiðim kendimi özletmekti,en sevdiðim ellerim arasýndaki parmaklarýný sýmsýký tutmak,bir yaprak dökümü gibi hafif ürkek üþüyerek seninle orada yürümek.

Gece bir baþka giyer siyahýný, yýldýzlar daha bir sönük olur, yakamozlar baþka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanýmda yoksan eðer!

Gecemidir insaný hüzünlendiren insan mýdýr hüzünlenmek için geceyi bekleyen .gecemidir seni bana düþündüren yoksa ben miyim seni düþünmek için geceyi bekleyen.

Geçenlerde bir meyhane keþfettim mezarlýðýn karþýsýnda.Bir gün beni ararsan ya meyhanedeyim yada tam karþýsýnda.

Geceyi deniz tutmuþ, kalbimi hasret, hangi sularda ayak izlerin, hangi kaptanýn seyir defterinde kalmýþ gözlerin.

Geleceði benimle karanlýk görüyorsan,umutlarýn solmuþ yüreðinde. Hadi git beni hiç düþünme eðer mutlu olacaksan çeker giderim,sen mutlu olacaksan ben çekerim.

Gidersen kim sular fesleðenleri,kuþlar nereye sýðýnýr akþam olunca.Gidersen kar yaðar avuçlarýma,gidersen kuþlarda ölür bende.

Gidiþinle beni boþ bir sedaya býraktýn, þimdiden sayýyorum sensizlik günlerini ve geleceðin günü bekliyorum sabýrsýzlýkla, o günün sevgisiyle avutuyorum bir parçacýk kalbimi.

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüreðimi, savursam küllerimi daðlara denizlere ,yeþerirdi küllerim sana olan sevgimle..

Gittin... Þimdi bir mevsim deðil, bir hayat girdi aramýza. Ne sen dönebilirsin artýk geriye, ne de ben kapýyý açabilirim sana.

Gökte rahmet olsan umudum deðilsin seninde yaðmurunda ýslanmýyor bedenim kýzgýnlýðým sana deðil kendime senin mevsiminde açmýyor açamýyor çiçeklerim..

Gökyüzü yýldýzlarla doluydu, ben hep seni düþünürken. Hüzün yýldýzlarý koydum adlarýný, seni hatýrlatýyor diye. Ayný onlar gibi sende benden çok uzaklardaydýn. Göz kýrpardýn uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, kýrýk kalbim, yaþlý gözlerimle

Gözlerim seni rahatsýz ediyorsa kapatýrým bir daha açmam,sözlerim seni rahatsýz ediyorsa susarým bir daha konuþmam , varlýðým seni rahatsýz ediyorsa ölürüm bir daha karþýna çýkmam, sevgim seni rahatsýz ediyorsa üzgünüm çünkü ona engel olamam.

Gözlerim yollarda bekletme ne olur,bu aþka bir hüzün ekletme ne olur,bana sensizliði öretme ne olur,yokluðun cehennem,cennetim sensin...

Gözlerin sözlerini örtecek kadar masum, düþüncelerin duygularýný bastýracak kadar acýmasýz,ellerinde ellerimi tutamayacak kadar uzaksa benim suçum ne bir tanem.

Gözyaþým utangaç boynunun inciden kolyesi olsun, her damla vefasýz teninde bir veda busesi olsun, isterim sen de ben gibi yan ömrüne hep aðla,,hep aðla, bu benden son dua, bu benden ayrýlýk hediyesi olsun..

Gül filizlendiði günden itibaren güneþe aþýktýr. Her ne kadar güneþ her gece ayýn görkemine kapýlýp gülü býraksa da, gül yýldýzlara kanýp güneþi unutmaz.

Güller anlatsýn sana olan sevgimi. Güller anlatsýn yalnýzlýðýmý, çaresizliðimi,yavaþ yavaþ eriyen yüreðimi güller anlatsýn.Ben anlatamadým güller anlatsýn.

Güneþin baþka iklimleri aydýnlatmaya, baþka gönülleri ýsýtmaya gittiði þu saatlerde, kâðýdý, kalemi elime alýp, seninle dertleþmek, yalnýzca sana yazmak ve yalnýzca seni özlemek geçiyor içimden. Sana yazmak. “Sana Seni Yazmak”.

Güneþin her doðuþunda ben biraz daha batýyorum.Bu hayatý anlamsýz,sensiz yaþýyorum.Her gün sanki ölümü bekliyorum.çünkü ben sensiz yapamýyorum..

Güzelsin, þirinsin, þahanesin.çektiðim çileye tek bahanesin.Melek mi þeytan mý bilmem ki nesin.Tuzaktan tuzaða atsan da olur.Ben seni seviyorum ya sen beni sevmesen de olur.

 

...    Yorumlar

 
Grup Hilal - Hak YoLunda iLahisi


SaNa AþýðýM Yazýsý


incili etol modelleri


Hipnozcu Yarbay'a 7.5 Yýl Hapis Cezasý


Günlerden Pazar


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe