..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dursun Ali Erzincanlý - Kýrk Yaþýndasýn - ilahi sözleri

Dursun Ali Erzincanlý - Kýrk Yaþýndasýn - ilahi sözleri - ilahi ezgi sözleri , ilahi sözleri ara , yeni ilahi sözleri , en güzel ilahi sözleri , bedava ilahi sözleri , ilahiler sözleri , ilahi sözleri Sitesi , ilahi sözleri oku , ilahi sözleri ara , ilahi sözler , ilahi sözleri bul , ilahi sözleri indir - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5899
islami sohbet

.Rahmetini umarak

Günahkar bir dille;

Allah azze ve celle

Ya rasulallah,

Âlemlere rahmet hayatýn geçiyor kalbimizden,

Kalbimizden seyrediyoruz seni.

Ýþte

Bir yaþýndasýn,

Beni sa'd yurdundasýn

Sana süt anne olmadý kadýnlar

Bu yüzden dargýn bulutlar

Bir damla yaðmur indirmiyor

Kýtlýk hüküm sürüyor beni sa'd yurdunda

Minicik bir bulut var gökyüzünde

Sana aþýk...

Ayrýlmýyor baþucundan

Ve insanlar yaðmur duasýnda...

Hz.halime kucaðýna alýyor seni

Yeryüzünde bir gölgelik...seni güneþten korumak için

Oysa minicik bulut gökyüzünde

Sana meftun, sana kilitli...

Ve dua eden rahibin kucaðýndasýn

Dünyalar güzeli gözlerine bakýyor rahip

Kýtlýðý da unutuyor, yaðmuru da, duayý da

Ama sen unutmuyorsun

Uðruna canlarýmýz feda o gözlerinle gökyüzüne bakýyorsun

O minicik bulut iliþiyor bakýþlarýna

Büyüyor, büyüyor...

Sonra nazlý, nazlý yaðmur damlalarý iniyor buluttan

Fakat çoðusu bilmiyor yaðmurun geliþ sebebini

Çoðusu bilmiyor seni...

Altý yaþýndasýn

Medine-i münevvere yolundasýn

Yanýnda aziz annen ve ümmü eymen

Yetimliðini hissediyorsun baba kabristanýnda

Sonra yolda, ebva'da öksüzlük karþýlýyor seni

Mekke'ye annesiz giriyorsun

Abdulmuttalip bir baþka seviyor seni

Ebu talip bir baþka seviyor

Ya rasulallah

Mekke çocuklarý annelerine seslenirler miydi senin yanýnda

Onlar anne deyince sen yere mi bakardýn

Mekke rüzgarlarý kaç gece gözyaþlarýný taþýdý ebva'ya

Kaç gece anne diye hýçkýrdýn

Efendim!

Senin yerine de anne dedik annemize

Senin yerine de baba dedik

Yirmi beþ yaþýndasýn

Ve bambaþkasýn

Kimse sana denk deðil

Þefkat yayýyor kokun

Güven veriyor sesin

Sen muhammed-ül emin' sin

Otuz üç yaþýndasýn

Dalga dalga rahmet var

Otuz beþ yaþýndasýn

Hadi gel bekletme yar

Ýniltiler çalýyor kapýsýný göklerin

Hadi gel bekletme yar

Sinesi çatlayacak rasul bekleyenlerin...

Hadi gel ey yâr!

Nurdaðýna davet var

Ýþte

Kýrk yaþýndasýn

Hira nur daðýndasýn

Cibril iniyor göklerden

Ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor

Sen kâinatýn yüreðinden hasretle kopan " ah! " sýn

Karanlýk gecelerimize sabahsýn

Sen nebiyullahsýn

Sen habibullahsýn

Sen rasulullahsýn

Niye incittilerki seni sultaným

Niye iþkence yaptýlarki sana

Ebu talip öldü diye mi bu pervasýzca saldýrýlar

Himayesiz kaldýn diye mi

Kabe'deki aðlayýþýn geliyor gözümüzün önüne

" amca yokluðunu ne çabuk hissettirdin " diyiþin

Haremde namaz kýlýþýn geliyor aklýmýza

Baþýna pislikler saçýlýyor

Baþlar feda o mübarek baþýna

Nasipsizler sana bakýp nasýl da gülüyorlar

Biri koþuyor mekke sokaklarýndan sana doðru

Biri koþuyor ama sanki yere inmiþ arþ-ý Âla

" bu koþan kimdir " diye bir soru dolaþýyor boþlukta

Bu koþan kim?

Ve cevap veriyor biri:

Muhammed' in kýzý fatýmatüz-zehra

Velilerin anasý...

Yüzünü gözünü siliyor biricik kýzýn

Sana yeryüzünde en çok benzeyen

Gülmesi sen, aðlamasý sen

" aðlama kýzým " diyiþin geliyor aklýmýza

Niye çýkardýlar ki yurdundan seni

Himayesiz kaldýn diye mi

Onlar bilmiyorlar mýydý seni himaye edeni

Seni yetim bulup barýndýraný

Seni alemlere rahmet kýlaný

Onlar deli diyorlardý sana, sen susuyordun

Mecnun diyorlardý, þair diyorlardý, sen susuyordun

"seni bizim elimizden kim kurtaracak" diyorlardý

Sen,

Sen " allah! " diyordun

Allah azze ve celle

Semayý haþyet kaplýyordu

Sen " allah! " diyordun

Arþ-ý Âla titriyordu

Bedir' de " allah! " diyordun

Üç bin melek iniyordu alaca atlarda

Yüz yirmi beþ bin sahabi :

" anam babam sana feda olsun " diyordu

Ya rasulallah

Medine-i münevvere sokaklarýnda yürüyordun

Neccar oðullarý'nýn küçük kýzlarý seni görünce

Sevinçten ne yapacaklarýný bilememiþlerdi

" beni seviyor musunuz " diye sormuþtun onlara

" seni çok seviyoruz ya habiballah " demiþlerdi

Sen de:

" allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum" demiþtin

Bu gün yaþayan gençler var

Neccar oðullarý'nýn kýzlarý diðil belki

Ama seni onlar da çok seviyor

Gözyaþlarýndan belli ki seni canlarýndan çok seviyorlar

Senden baþka kimseleri yok

Allah biliyor ki sen onlarý da çok seviyorsun

Altmýþ üç yaþýndasýn

Refik-i Âla duasýndasýn

Senin için siyah yünden çizgili bir cüppe dokunmuþtu

Kenarlarý beyazdý

Onu giyerek ashabýnýn yanýna çýkmýþtýn

Ve mübarek ellerini dizine vurarak :

" görüyor musunuz ne kadar güzel " demiþtin

Meclisinde bulunan biri sana seslenmiþti :

" anam babam sana feda olsun ya rasulallah, onu bana ver "

Niye istemiþti ki senden sevdiðini bile bile

Ýstendiðinde katiyyen " hayýr " demediðini bile bile

" peki " dedin o zata

Ve sen yine yamalý, eski cübbeni giydin

Dostuna kavuþmana bir hafta kalmýþtý

Ayný cübbeden yine yine diktiler

Ama giyinmek nasip olmadý

Haberler uçurmuþtun ebu hureyre' nin diliyle :

" benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keþke peygamberi görseydik de ne malýmýz ne evladýmýz olsaydý diyecekler "

Ve hz. enes ile paylaþmýþtýn özlemini

" beni görmedikleri halde bana iman eden kardeþlerimi görmeyi çok isterdim"

Sultaným!

Ey medine minberinde " ümmeti, ümmeti " diye hüznü giyen sevgili

Ey mekke mihrabýnda alemler hesabýna " allah! " diyen sevgili

Bize lütfu ilahi bahþedilen kapýna diz çöktük, bey' at ettik

Rabbinden bize ne getirdi isen amenna

Duyduk, itaat ettik

Ya rasulallah

Sen hâlâ kýrk yaþýndasýn

Ve hâlâ ümmetinin baþýndasýn...

 

...    Yorumlar
ece
çok güzel bunu din kültürü öðretmenim sayesinde okudum öðretmenime sonsuz teþekkürler yazanada okuyanada teþekkürler 
Abdurrahman Önül - Kýrmýzý Güller - ilahi sözleri


desenli robalý elbise


Erkan Mutlu - Esma Zikri dinle


Ahmed Muhammed - GeLdi Ramazan dinle


Rüyada Kahve Görmek


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe