..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 sohbetsila

irc.mircte.org un sevgili mircte kullanýcýlarý bugunki konumuz Mircte.Org a sohbetsila tarafindan yapilan terbiyesizlikleri . Evet sevgili mircte Sohbet sitemizin okuyucularý, epey süredir ismimizi taklit edip ve bir türlü yayýn hayatlarinda baþari elde edemeyen sevcan.net ve sohbetsila.com a dinisohbetci.org da katildi - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4152
islami sohbet

Bize yani mircte.org Grubuna karþi yaPýLan terbiyesizLýk tam tamina 26 Aðu 2014 de baþladý Mircte-SohbetSiLa diye etiket ler yazarak kendini parçalayan sohbetsila.com adminlerinden MaKber adLý Hatunun biri.. Kalender meþrebi söylerken farfara repertuarýna düþmüþ kurbaða gibi debeleniyordu en son,Google üzerinden arama sonuçlarý belli oldukça zekasýnýn klozet yamasý olduðunu ýspatlayacak bir iþ yapmiþti çünkü, 1 senedir çaba sarf ettiði mircte etiketi ile mircte sohbet sayfasinda çikmayi baþarmiþti, inan ben ar etmesem klavye ar ediyor o yüzden yazamayacaðým,Sila sohbet,ýn Þarkýsýný da yazýsýný da hangi kývamdan yazdýðýný belli eden bir söz.

Peki biz neyi anladýk? Biz baþkaldýrýyý kaldýrým taþý kaldýrmakla karýþtýran bir yýðýnýn bundan sonra sokaða çýksalar uzaya pankart yollasalar da dikkate alýnmaz bir ergen refleksine denk olduðunu anladýk! Biz bugün herkesi Bismillah'la hipnoz eden Mehmet Sel,USTA,Kara,BaBaSuLTaN,acemi memet, gibi adamlarýnýn ileriyi görme konusunda yeterince istihare enerjisi harcamadýðýný anladýk. Doðru ya o kadar fitne pozisyonu alacaðýnýza uzun uzun istihareye yatsaydýnýz bu milletin salaða yatmayacaðýný anlardýnýz. Haydi buyurun aþka þevkle hep beraber

mircte.org, mirc sohbet, mircte, dini sohbet, sohbetsila, sila sohbet,sevcan sohbet,dinisohbetci,dinisohbeti  

...    Yorumlar
TevhiD
Merhaba Hey Sen ve Arkadaþlarýn ne yaparsanýz yapýn 10 yýllýk geçmiþi olan bu siteye asla zarar veremeyeceksiniz Oysa aklý baþýnda insanlarsýnýz hepiniz birer yetiþkin Peki derdiniz ne Mircte.Org Ailesi ile Hýý Sen ve seninle beraber olanlar Sizler hele bi gelin görün insanlýðý , samiiyeti , yalansýz dostluðu Sonra bida bi düþünün bakalým biz ne yapýyoruz böyle diye Ayýp deðil mi bu yaptýðýnýz Sözde koskoca adamlarsýnýz :))) Büyüklük bu olsa gerek.. Bak ne dicem Burdan öyle bir lezzet aldým ki Rabbim kurucularýndan Razý olsun Bize her daim güzel ve Doðru ortam saðladýklarý için Ailem gibi oldu Onlarý çok seviyorum Ama bunu görünce çok üzüldüm Allah Akýl fikir versin sizlere Son olarak Mircte.Org Ailesi Bir tane Bunu ne siz nede baþkalarý asla bozamayacak :)))))))


FuRKaN
Selamun Aleyküm Gününüz hayýrlara Vesile Olsun inþallah Evet Paylaþýmý okudum ve inanýlmaz bir Þoktayým Oysa Güzellikler dururken neden böyle birþeye gerek vardý Onu anlamýþ deðilim. Uzun zamandýr Mircte.Org dayým En ufak bir Bir þey görmedim Emin olun ben ve arkadaþlarým Olduðumuz yerde çok huzurluyuz En azýndan kafa denglerimiz ile güzel muhabbetler içindeyiz. Yalansýz Yanlýþsýz Þunu bilinki Sizler ne yaparsanýz yapýn kendinize zararýnýzdýr Bu güzel Yer Bunca yazýlanlara ragmen yine ilerlemeye devam edicektir Bizler elimizden geldiðince Rabbimin emrinin Adýnýn geçtiði yeri Daha da büyütmeye devam edeceðiz Rabbimizin izni ile Evet SohbetSýla Adminleri Sizlere diyecek biþi bulamýyorum sadece ve sadece Böyle bu durumlara devam ettiðiniz sürece Yine Kaybedenler Siz olacaksýnýz Bunu asla unutmayýn Rabbim Doðru Olanýn Yanýndadýr....


Kalbi-Mecruh
Haydaaaa kim kimi taklit ediyor demiyecegim cunku biliyorum ki her zaman mircte.org taklit edilmistir bunuda en iyi ben bilirim.Taklitler aslini yasatirmis :) mircte.org un 8 senelik useri olarak bu cocukca yapilan hareketlere ancak guler gecerim.


emekli
hadis i þerifte buyruluyorki bölünmeyin tefrikaya düþmeyin ben sizin çokluðunuzla öðünürüm .formatý belli olan bu sitelerde var olan bu haset çekemezliðin son bulmasý için her bireyin adým atmasý gerekir. þayet amaç hak rýzasý ise yok menfaat içerikli ise herkesin seviyesini korumasý gerekir ki buna yalan iftira da dahildir.mircte org sakini olarak 9 yýllýk beraberliðin vermiþ olduðu birlikteliðin bizleri kenetlediðini unutmamak gerek.efe kardeþten rabbým razý olsunki böyle bi nezih ortamda kardeþçe geçinilen bi siteyi bize sunduðu için ona minettarýz inþallah eden kendine eder vesselam..


KATRE05
Tek sözüm var : MÝRCTE.ORG KALÝTESÝNDEN TAVÝZ VERMEYEN KALÝTELÝ ÝNSANLARIN MEKANIDIR.BÝZLER SAÐLAM BÝRER AÝLE OLDUK MEKANIMIZDA YERÝ GELDÝ ATIÞTIK YERÝ GELDÝ TARTIÞTIK YERÝ GELDÝ YARIÞTIK..AMA HÝÇ BÝR ZAMAN BÝRBÝRÝMÝZÝ SATMADIK.. KUYU KAZANLARA SESLENÝYORUM, SÝZE MÝNNETTARIM DÜÞÜK KALÝTENÝZÝ ANLAYIP ARAMIZDAN AYRILDIGINIZ ÝÇÝN , BÝZ BÝZE YETERÝZ SEVGÝLER


ZehiR
Selamün Aleyküm.. Þu ana kadar mircte.org bi yere geldiyse diþiyle týrnagýyla kendi emek ve becerisi ve SEVENLERÝNÝN desteði sayesinde biþeyleri baþarýp bu ana gelmiþtir sizin gibi emek hýrsýzlýðý yapmadýk yapmýycazda size tavsiyem biþeyleri kendiniz basarmaya çalýþýn. kimse tepeden inmedi herkes emek vererek mudacele ederek bi yerlere geliyosa sizde kendinizi geliþtirin mircte.org adýný kullanarak bi yere gelemezsiniz.. bizim duruþumuz dosta Gurur Düþaman Dert olsun.. seviliyosun mircte.org yolun acýk olsun sizi sevenler sizinle buda birilerine kapak olsun.)


NoKTa
Bu kadar zamandýr irc ortamýnda bir yer edinen mircte.org un adýndan nasýl faydalanabileceðinin hesaplarýna giren sohbetsila ve tayfasý girdikleri bu deniz içinde kaybolacaklardýr.Hiç kimse birilerinin adýyla sanýyla bir yere gelemez , geldiðini zanneder. Ýþte o yüzden emeðe saygý duyan mircte.org , saygý duymayanlarýn hedefi haline gelmiþtir.Ama bunlar iþimizi yapmaya engel deðildir olamayacakta.Biz bildiðimiz yoldan asla taviz vermeyiz dönmeyiz. Bu böyle biline ...


NeDeseM
Bismillah..! mýrcte.org zaten varký? senlerdýr ... bu neyýn kavgasý neyýn cekýsmesý neyý paylasamýyorsunuz,neden hep býz muslumanlar býr býrýmýzýn kuyusunu kazmakla mesguluz? neden ? býrlýk beraberlýk ýcýnde yardýmlasma destek lemek olmuyor ..nasýl Muslumanlarýz ..anlamýyorum? anlayan varsa cevap yazsýn...yabancýlar uzay a gýder aha bu net ýn bulusunu býle onlar bulur .býzler hala býr býrmýzýn kuyusunu kacmakla yukselecegýmýzý sanýyoruz...hadýs de demýyormu peygamberýmýz s.a.v..býrlýk te dýrlýk var kuvvet var dýye ..yeter artýk kockocaman ýnsanlar sýnýz.KUYU KAZMAKTAN CAYINN..BIRILERININ USTUNE BASIP YUKSELMEYE CALISMAYIN..KARA huzur býttý sýmdýde buraylamý uyrasýyorsun sený komutan olarak tan adaletlý býrý sanýyordum...yazýk ...ALLAH rýzasý ýcýn býrakýn su kavgalarýnýzý...vesselam...


NehiR
Her þeyi bir kenara býrakýp , baþkalarýndan nasýl çýkar saðlayacaðýný düþünen bu þasýhlarýn elbette bir gün gelip çaldýklarý isim ve emekler içinde boðulacaðý günlerde gelecektir.Mircte.org bu zamana kadar kimsenin adýný kullanarak bir yere gelmediði için ayakta kaldý ve kalmaya devam edecektir.Bu tür yapýlan iþler mircte.org u yolundan asla vazgeçiremez ... 
Güneþ kendini gizLemez


Kurtlar Vadisi Pusu 168.Bolum Fragmani


Zara – Divane Aþýk Gibi


Ayasofya Ýbadete Açýlsýn' Eylemi


Ahmet Þafak - Eziz Dostum


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe